Un EPI és un equip de protección industrial, és a dir, qualsevol element o dispositiu que utilitzi un treballador per protegir-lo dels riscos que puguin amenaçar la seva salut o seguretat mentre estigui realitzant la seva activitat laboral.

Aquestes són algunes de les nostres EPIS

No estan totes, consulta’ns sense compromís!

Sol·licita més informació
Deixi'ns ajudar!

Indiqui'ns quin és la seva necessitat

i l'ajudarem a trobar la millor solució.

    captcha